ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย แสดงทั้งหมด
เคล็ด (ไม่) ลับในการ Recruit คนให้ได้ตรงกับงาน แสดงทั้งหมด
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ อย่างมีประสิท.. แสดงทั้งหมด
เทคนิคการขายเชิงรุกเพื่อเอาชนะใจลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ แสดงทั้งหมด
How to Reply to Customers Complaints Effectively แสดงทั้งหมด
กิจกรรมดีๆ กับ ITC แสดงทั้งหมด
ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่ให้ ITC ดูแลงานด้านฝึกอบรมสัมม.. แสดงทั้งหมด
ทุกหลักสูตร Public Training ของ ITC สามารถนำไปหักเป็นค่.. แสดงทั้งหมด

หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร PROJECT FEASIBILITY STUDY

หลักสูตร PROJECT FEASIBILITY STUDY โดย คุณจักรพงษ์ วงศ์วัน วันที่ 6 มีนาค..